Yazım Kuralları Afişi

Yazım Kuralları Afişi

Alt-üst yazımı
Belirtisiz isim tamlamalarında tamlamanın arasına sıfat girmez.
sevenleri ayırmayın
alt üst kelimelerinin yazımı

Diğer afişler de hazırlandıkça burada yayınlanacaktır.

Alıntı Kelimelerin Yazılışı

Alıntı kelimelerin yazılışlarıyla ilgili bazı noktalar aşa­ğıda gösterilmiştir: 1. Çift ünsüz harfle başlayan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler…Devamını oku

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler

1. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yar­dımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi…Devamını oku

Bağlaç Olan da, de’nin Yazılışı

Bağlaç Olan da / de’nin Yazılışı Bağlaç olan da / de ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin…Devamını oku

Bağlaç Olan ki’nin Yazılışı

Bağlaç Olan ki’nin Yazılışı Bağlaç olan ki ayrı yazılır: bilmem ki, demek ki, kaldı ki vb. Türk…Devamını oku

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe­kimli fiillerden oluşan…Devamını oku

Bulunma Durumu Eki -da / -de / -ta / -te’nin Yazılışı

      Bulunma Durumu Eki -da / -de / -ta / -te’nin Yazılışı Bulunma durumu eki getirildiği kelimeye…Devamını oku

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

        A.Cümle büyük harfle başlar: Ak akçe kara gün içindir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. (Atatürk)…Devamını oku

Büyük Ünlü Uyumu

  Bir kelimenin birinci hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de…Devamını oku

Deyimlerin Yazılışı

Deyimler ayrı yazılır: akıntıya kürek çekmek, çam devirmek, çanak tutmak, gönlünden geçirmek, göz atmak, kulak asmak, kulak…Devamını oku