İkileme ve Atasözü-Deyim

İKİLEMELER

İkileme: Anlamı güçlendirmek amacıyla aynı kelimenin, yakın anlamlı kelimelerin veya zıt anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşan sözcük grubuna ikileme denir.

1)Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemeleri bulup altını çiziniz. Bulduğunuzikilemelerin nasıl oluşturulduğunu karşılarına yazınız.
(Aynı sözcük tekrarı, Eş anlamlı kelimelerle, Zıt anlamlı kelimelerle, Biri anlamlı diğeri anlamsız kelimelerle, İkisi de anlamsız kelimelerle, Yansıma kelimelerle)
1)Zavallı kadın, kara kara düşünüyordu.
2)Sen de onu az çok tanırsın.
3)Abuk sabuk konuşmalarınızı dinlemek istemiyorum.
4)Çocuklar burada akıllı uslu oynadılar.
5)Çok fazla abur cubur yememelisiniz.
6)Çocuklar, içeride güzel güzel oynuyorlar.
7)Üzerinde eski püskü bir ceket vardı.
8)Kadının yanına usul usul yaklaştı.
9)Tahtaya eğri büğrü bir şekil çizdi.
10)Yanıma eciş bücüş bir kız yaklaştı.

DEYİM: Çoğunlukla gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan
kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarıdır.
Deyimlerin Özellikleri
1) Deyimler kalıplaşmış sözcüklerdir. Deyimlerde bulunan sözcüklerin yerine eş
anlamlıları bile getirilemez. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez.
 Sürahiden boşalırcasına yağmak (Yanlış)
 » Bardaktan boşalırcasına yağmak (Doğru)