Gerçek-Mecaz ve İkileme Testi

Sözcükte Anlam (Gerçek-Mecaz Anlam, Çok Anlamlılık, İkilemeler)

SÖZCÜKTE ÇOKANLAMLILIK
Bir kelime, içinde bulunduğu cümleye göre farklı farklı anlama gelmesine sözcükte çokanlamlılık denir.
ÖRNEK:Bakmak:
Eve baktım, kimliğimi bulamadım.  aramak
Pasaport işine polis bakar. “işi yapmak”
Adam üç çocuğa bakıyor. geçindirmek

1)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “açılmak”sözcüğü“gereken güce ulaşmak” anlamında kullanılmıştır?
A)Çok bunalmıştım, dışarı çıkınca biraz açıldım.
B)Araba uzun yola çıkınca açıldı, hızı arttı.
C)Yüzerken hiç farkında olmadan kıyıdan açılmışım.
D)Kızılay’da bugün iki mağaza daha açıldı.

GEÇİŞ VE BAĞLANTI İFADELERİ:
Cümlede kendinden önceki anlamın değiştiğini ifade edecek şekilde geçiş ve bağlantı sağlayan ifadelerdir.
“Yalnız, ancak, ama, fakat, buna rağmen, “veya, ne var ki, lâkin, ne yazık ki, oysa, halbuki, yine de…” sözleri bu ifadelerin başlıcalarıdır.
Bu kitabı okumak istemiştim fakat bir türlü okuyamadım.


11)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamın yönünü değiştiren bir ifade kullanılmıştır?
A)Olgunlaşmış meyveleri bu hafta toplayacaklar.
B)Sabah erkenden kalkar, kahvaltı yapıp yürüyüşe giderdi.
C)Malzemeleri tamamdı ne var ki çalışma zamanı yoktu.
D)Çocuklar okulun bahçesinde oyun oynuyorlar.

GERÇEK (TEMEL)-MECAZ ANLAM
Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlam gerçek anlamdır
Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır.
Kitaplarını boş bir kutuya yerleştirdi.
Bir ilgi veya benzetme sonucu sözcüğün gerçek anlamın-
dan uzaklaşıp kazandığı yeni anlam mecaz anlamdır.
Boş sözlerle beni oyalamayın. (işe yaramayan)


16)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisigerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A)Ben onun hırçınlığını çekemem artık.
B)Ahmet nedense bugün çok durgundu.
C)Bize karşı davranışları oldukça soğuktu.
D)Birden sıkınca tüpteki tutkal sağa sola yapıştı.

İKİLEMELER:

Anlatımı güçlendirmek amacıyla çeşitli yollarla oluşturulan sözcük grubuna ikileme denir.
Aynı Sözcük: koşa koşa Eş Anlamlı S.:akıllı uslu,
Zıt Anlamlı S: ileri geri, Anlamlı-Anlamsız : eski püskü,
İkisi de Anlamsız:ıvır zıvır, Yansıma Tekrarı: çat pat,
İsim Tamlaması: suyunun suyu, M Eklenerek:Ev mev,
Hâl (Durum) Eki Alarak :baş başa, baştan başa,
1.Yavaş yavaş okula gidiyordu.
2.Ağaçların gölgesi yavaş yavaş azalıyordu.
3.Yavaş yavaş azaldı yiyecekler.


27)”Yavaş yavaş” ikilemesi, aşağıdaki anlamlardanhangisiyle kullanılmamıştır?
A)Yavaş bir biçimde B)Fark ettirmeden
C)Gitgide D)Azar azar