Atasözleri-Deyimler Anlatım ve Etkinliği

ATASÖZLERİ

Uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış sözlere denir.

Atasözlerinin Özellikleri

 1. Atasözlerinin söyleyeni belli değildir, halkın ortak malıdır.
 2. Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Atasözünü oluşturan sözcüklerde ve sözcük sıralanışında da değişiklik yapılamaz.
 3. “Damlaya damlaya göl olur. ” atasözünde “göl” yerine “havuz” sözcüğünü getiremeyiz.
 4. Atasözlerinin birçoğu mecaz anlamlıdır.
 5. “Terzi kendi söküğünü dikemez ” atasözü, “İnsanlar başkalarına yaptığı hizmeti kendilerine yapamazlar.” anlamını taşır.
 6. Gerçek anlam taşıyan atasözleri de vardır.
 7. Dost ile ye, iç; alışveriş etme/Bugünün işini yarına bırakma.
 8. Atasözlerinin bazıları aynı veya yakın anlamlıdır.
 9. Mum dibine ışık vermez./ Terzi kendi söküğünü dikemez.
 10. Atasözlerinin bazıları zıt anlamlıdır.
 11. Fazla mal göz çıkarmaz. → Azıcık aşım, kaygısız başım.

Atasözleri-Deyimler Etkinliği PDF İndir

Cevap Kağıdı:

Atasözleri, Deyimler, Anlatım, Etkinlik,