8.SINIF LGS DESTEK SORU PAKETİMİZ

8.SINIF LGS DESTEK SORU PAKETİMİZ

8.Sınıf LGS Destek Soru Paketimiz (Derleme-Özenle Seçilmiş 240 Soru)

Dosyayı indirmek için tıklayınız.

1.Dönem 8.Sınıf Türkçe Konuları

FİİLİMSİLER
SÖZCÜKTE ANLAM (Çok Anlamlılık)
SÖZCÜKTE ANLAM (Sözcükler Arası
Anlam İlişkisi)
SÖZ GRUPLARINDA ANLAM
(Kalıplaşmamış Söz Grupları)
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ
CÜMLENİN ÖGELERİ
SÖZ SANATLARI
YAZIM KURALLARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
CÜMLEDE ANLAM (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam – Öznel-Nesnel Anlam)

METİN TÜRLERİ
PARAGRAFTA ANLAM

2020 yılında gerçekleştirilecek “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav“a esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar belirlenmiştir.

Meb in yayınlamış olduğu konu, kazanım ve açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.

2020 LGS TÜRKÇE SORU DAĞILIMI

LGS Türkçe Soru Dağılımı
Konu Adı20182019
Fiilimsiler11
Sözcükte Anlam22
Deyimler ve Atasözleri1
Söz Sanatları
Cümlede Anlam22
Parçada Anlam83
Cümlenin Öğeleri
Noktalama İşaretlerş11
Metin Türleri11
Fiilde Çatı
Cümle Türleri11
Yazım Kuralları11
Anlatım Bozukluğu11
Sözel Mantık / Görsel Okuma17
Toplam2020